Wauw Logo Wauw Logo

Stem op Wauw wenst!

 

Ook dit jaar is er weer 150.000 euro te verdelen via de Rabobank Clubkas Campagne. Alle leden van de bank hebben een persoonlijke kaart met een unieke stemcode ontvangen. Met deze persoonlijke code kun je 2 stemmen uitbrengen op Stichting Wauw wenst.

Lees meer

Kanjers Educatie!

Hallo allemaal,
Een aantal ouders/verzorgers kennen mij misschien nog wel als teamleidster van Wauw speciaal voor jou. Door omstandigheden in de thuissituatie heb ik er voor gekozen om een andere weg te bewandelen. Deze weg heeft geleid tot nieuwe initiatieven en ik ben mijn eigen bedrijf gestart in individuele huiswerkbegeleiding.
Ik maak graag van de gelegenheid gebruik om iets over de opzet van het bedrijf te vertellen. Dus heeft u vragen of interesse in hulp, dan hoor ik het graag! Hopelijk tot ziens!

Met vriendelijke groet,
Leonie Roth-Overbeek


Lees meer

Samenwerking MenzSamen en Wauw speciaal voor jou!

Samenwerking tussen MenzSamen en Wauw speciaal voor jou!

Per 1 mei a.s. zal Stichting MenzSamen zich toevoegen als dienstverlener in De Schól in Heide. MenzSamen en Wauw speciaal voor jou! zijn een samenwerking aangegaan omdat beiden zich inzetten voor zelfredzaamheid en verhogen van levenskwaliteit. Waarbij Wauw zich voornamelijk richt op personen onder de 18 jaar en MenzSamen voornamelijk op personen boven de 18 jaar.

Stichting MenzSamen is een sociaal maatschappelijke zorg- en welzijnsdienstverlener. Ze ondersteunen in en door verbinding te maken met individuen, gezinnen, groepen, buurten en organisaties. De professionals, vrijwilligers en partners van MenzSamen begeleiden en ondersteunen bij meerdere facetten en fases van het leven met als uiteindelijke doel het behouden en verhogen van de levenskwaliteit (welbevinden) en zelfredzaamheid.

Wauw is vooral gericht op kinderen en jongeren met een bijzondere hulpvraag. Een kind met een hulpvraag is boven alles gewoon een kind, met dezelfde wensen als alle kinderen. Veel kinderen en jongeren met een beperking ervaren vaak moeilijkheden in het aangaan en onderhouden van sociale contacten in de buurt of bij reguliere verenigingen. Wauw begeleidt deze kinderen zodat ze later een betere aansluiting vinden in de samenleving.

Door de gemeente Venray zijn Wauw en MenzSamen aan elkaar verbonden. Zij zagen de overeenkomsten tussen deze twee initiatiefneemsters, Anke Hurkmans en Jamara der Meer. Beiden zetten zich met hart en ziel in voor de mens die behoefte heeft aan extra ondersteuning. Delen van kennis, ervaring, expertise en middelen zien zij als een win-win situatie voor duurzaam sociaal, maatschappelijk ondernemen. ‘Samen kun je meer en samen bereik je meer’, aldus Anke en Jamara. Zij werken voor de gemeenten: Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray.

Lees meer

Verslag Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

In november 2017 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting toezicht uit bij Wauw Speciaal voor Jou. Doel van het toezicht was om te bepalen of Wauw Speciaal voor Jou verantwoorde jeugdhulp biedt.

Lees hieronder het verslag.

Verslag Inspectie IGJ

Wij scoren een ruime voldoende!

Begin van dit jaar hebben ouders/verzorgers de gelegenheid gekregen om deel te nemen aan het oudertevredenheidsonderzoek 2017. Een mening geven over Wauw was mogelijk op het gebied van vier verschillende categorieën: communicatie, klantgerichtheid, vertrouwen en producten en diensten. Wij scoren een gemiddelde van 8,4. Dat is dus een ruime voldoende waar we als team super trots op zijn.

Uit het onderzoek blijkt dat ouders over het algemeen erg tevreden zijn over de communicatie, er is een vast aanspreekpunt, medewerkers zijn bereid uw vragen te beantwoorden en er wordt tijdig gereageerd. De bereikbaarheid wordt als grootste knelpunt ervaren. Wij zullen aankomend jaar trachten deze te verbeteren. Graag verwijzen wij de ouders naar onze teampagina en contactpagina waarop telefoonnummers vermeld staan waarop wij te bereiken zijn. Verder zal er voortaan een mailadres in de planning worden aangegeven waarop ouders hun kind kunnen aan- of afmelden.

Uit het onderzoek blijkt ook dat ouders/verzorgers veel vertrouwen hebben in Wauw. Hier zijn wij uiteraard erg trots op! Bovendien wordt aangegeven dat er zeer respectvol met ouders/verzorgers wordt omgegaan. Om knelpunten en klachten in de toekomst nog beter op te kunnen lossen zullen wij vanaf medio 2018 ingeschreven staan bij een onafhankelijke geschillencommissie en zal er een onafhankelijke vertrouwenspersoon worden aangesteld. Kortom, wij zullen ons ook in 2018 weer vol enthousiasme inzetten om de zorg voor de kinderen bij Wauw zo optimaal mogelijk te organiseren!

Wauw Team 2017

  • Venray
  • Horst aan de Maas
  • Venlo
  • Peel & Maas
  • Beesel
  • Gennep
  • Bergen