Wauw Logo Wauw Logo
 • Wauw
 • Nieuws
 • Samenwerking MenzSamen en Wauw speciaal voor jou!

Samenwerking MenzSamen en Wauw speciaal voor jou!

Samenwerking tussen MenzSamen en Wauw speciaal voor jou!

Per 1 mei a.s. zal Stichting MenzSamen zich toevoegen als dienstverlener in De Schól in Heide. MenzSamen en Wauw speciaal voor jou! zijn een samenwerking aangegaan omdat beiden zich inzetten voor zelfredzaamheid en verhogen van levenskwaliteit. Waarbij Wauw zich voornamelijk richt op personen onder de 18 jaar en MenzSamen voornamelijk op personen boven de 18 jaar.

Stichting MenzSamen is een sociaal maatschappelijke zorg- en welzijnsdienstverlener. Ze ondersteunen in en door verbinding te maken met individuen, gezinnen, groepen, buurten en organisaties. De professionals, vrijwilligers en partners van MenzSamen begeleiden en ondersteunen bij meerdere facetten en fases van het leven met als uiteindelijke doel het behouden en verhogen van de levenskwaliteit (welbevinden) en zelfredzaamheid.

Wauw is vooral gericht op kinderen en jongeren met een bijzondere hulpvraag. Een kind met een hulpvraag is boven alles gewoon een kind, met dezelfde wensen als alle kinderen. Veel kinderen en jongeren met een beperking ervaren vaak moeilijkheden in het aangaan en onderhouden van sociale contacten in de buurt of bij reguliere verenigingen. Wauw begeleidt deze kinderen zodat ze later een betere aansluiting vinden in de samenleving.

Door de gemeente Venray zijn Wauw en MenzSamen aan elkaar verbonden. Zij zagen de overeenkomsten tussen deze twee initiatiefneemsters, Anke Hurkmans en Jamara der Meer. Beiden zetten zich met hart en ziel in voor de mens die behoefte heeft aan extra ondersteuning. Delen van kennis, ervaring, expertise en middelen zien zij als een win-win situatie voor duurzaam sociaal, maatschappelijk ondernemen. ‘Samen kun je meer en samen bereik je meer’, aldus Anke en Jamara. Zij werken voor de gemeenten: Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray.

Samenwerking

Het Bruishuis

In De Schól zullen MenzSamen en Wauw ‘Het Bruishuis’ vestigen. Een plek voor deelnemers om zich thuis te kunnen voelen, om te ontwikkelen, om te verbinden, om te delen, om te creëren, om te leren en om plezier te maken. Een plek waar het bruist van energie, mogelijkheden, plezier, creatie, ontwikkeling, beweging en vooruitgang en dit in verbinding met andere gasten en deelnemers. ‘Wij zijn van mening dat alle mensen binnen hun mogelijkheden mee kunnen doen aan de maatschappij. Elkaar aanvullen en verrijken. Wij ondersteunen en verbinden waar nodig om te zorgen dat ieder, vanuit eigen mogelijkheden, mee kan doen en de regie krijgt, neemt en houdt over eigen welbevinden, vitaliteit en levenskwaliteit’, aldus de initiatiefneemsters.

Onderdelen van het bruishuis zijn:

 • Dagbesteding
 • Participatie
 • Ontmoetingscentrum

Wilt u een zinvolle invulling geven aan uw dag? Wilt u deelnemen aan de dagbesteding of een bijdrage leveren als professional of vrijwilliger?

Laten we er dan zijn voor elkaar! Neem contact op voor de mogelijkheden.

Kijk voor meer informatie op www.wauwspeciaalvoorjou.nl, www.menzsamen.nl of www.hetbruishuis.nl.

 • Venray
 • Horst aan de Maas
 • Venlo
 • Peel & Maas
 • Beesel
 • Gennep
 • Bergen