Wauw Logo Wauw Logo

Slider

Welkom bij Wauw speciaal voor jou!

Een kind of jongere met een bijzondere hulpvraag is boven alles gewoon een kind, met dezelfde wensen als alle kinderen. Veel kinderen en jongeren met een hulpvraag ervaren vaak moeilijkheden in het aangaan en onderhouden van sociale contacten. Het is vaak lastig aansluiting te vinden met leeftijdsgenootjes uit de buurt of bij reguliere verenigingen. Wij bieden verschillende begeleidingvormen aan die de sociale ontwikkeling kunnen bevorderen en die het onbezorgd samenzijn mogelijk maken. Wij gaan uit van de kwaliteiten van het kind/jongere en dus niet zijn/haar beperking. Dit doen we door ontwikkelings- en doelgericht te handelen op een aantal verschillende domeinen zoals weerbaarheid, zelfredzaamheid, zelfvertrouwen en sociaal emotionele ontwikkeling. Alle opvang vindt plaats onder professionele begeleiding. Er is dus voldoende tijd, aandacht en expertise om aan de extra zorgbehoefte te kunnen voldoen. Daarnaast is het ontlasten van de thuissituatie een uitgangspunt. Verder hebben wij om jongvolwassenen hier bij ons een plek te geven onze projecten Wauw Wonen en Wauw Werkt in het leven geroepen. 

bij Wauw mag je zijn wie je bent!

Doelgroep

Onze begeleiding is gericht op kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een bijzondere hulpvraag. Denk hierbij aan psychische problematiek zoals bijvoorbeeld een autismespectrumstoornis, ADHD of hechtingsproblematiek of een motorische en/of verstandelijke ontwikkelingsachterstand. 

gezien en begrepen worden

Missie & Visie

De ervaring leert hoe moeilijk en zwaar het leven is, maar ook broers/zussen en ouders, kan zijn wanneer er sprake is van een beperking. Wauw biedt een ontspannen, veilige, gestructureerde en positieve omgeving. Samen deelnemen aan een divers aanbod van themagerichte activiteiten is de missie van Wauw. Hierdoor is er meer tijd en ruimte voor ouders zelf en voor andere kinderen in het gezin. Op deze manier streven wij naar een juiste balans tussen draagkracht en draaglast.

Begeleiders vinden het belangrijk om te luisteren naar de hulpvraag en zo goed mogelijk aan te sluiten bij de begeleidingsbehoefte. Daarnaast staan wij als team voor onbezorgd genieten, jezelf zijn en elk kind in zijn waarde laten.

Onze collega’s hebben uiteenlopende achtergronden en begeleidingsstijlen waardoor wij elkaar kunnen versterken. In gesprek met ouders streven wij naar het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling, ontplooiing en zelfvertrouwen.

De visie van Wauw is om maatschappelijke participatie te realiseren door het benutten van talenten.  Zo wordt er een positieve bijdrage geleverd aan een totale ontwikkeling.

wauw biedt je de mogelijkheid om je eigen kwaliteit te ontwikkelen

Aanmelden Nieuwsbrief

* velden noodzakelijk

 

 

  • Venray
  • Horst aan de Maas
  • Venlo
  • Peel & Maas
  • Beesel
  • Gennep
  • Bergen