Wauw Logo Wauw Logo

Slider

Welkom bij Wauw speciaal voor jou!

Een kind met een beperking is boven alles gewoon een kind, met dezelfde wensen als alle kinderen. Veel kinderen en jongeren met een beperking ervaren vaak moeilijkheden in het aangaan en onderhouden van sociale contacten. Het is vaak lastig aansluiting te vinden met leeftijdsgenootjes uit de buurt of bij reguliere verenigingen. Wij bieden verschillende begeleidingsvormen aan die de sociale ontwikkeling van kinderen en jongeren met een beperking kunnen bevorderen en die het onbezorgd samenzijn mogelijk maken. Wij werken er vol enthousiasme aan dat de mogelijkheden van het kind centraal staan en dus niet zijn of haar beperking. Dit doen we door ontwikkelings- en doelgericht te handelen op een aantal verschillende domeinen zoals weerbaarheid, zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast is het ontlasten van de thuissituatie en bijdragen aan een juiste balans tussen draagkracht en draaglast in het gezin een uitgangspunt.

bij Wauw mag je zijn wie je bent!Doelgroep

Onze begeleiding is vooral gericht op kinderen en jongeren met een bijzondere hulpvraag. Denk hierbij aan psychische problematiek zoals bijvoorbeeld een autismespectrumstoornis, ADHD of hechtingsproblematiek. Daarnaast werken wij ook veel met kinderen met een motorische en/of verstandelijke ontwikkelingsachterstand.

Om onze begeleiding op maat te kunnen aanbieden werken we met kleine subgroepjes (maximaal 6 kinderen). Om de activiteiten goed aan te laten sluiten bij de belevingswereld van het kind maken we onderscheid tussen onderstaande categorieën. Uiteraard wordt er ook rekening gehouden met de ontwikkelingsleeftijd.

WauWie
4 tot 8 jaar
Wauw
4 tot 11 jaar
Wa
11 tot 13 jaar
Wow
13 tot 18 jaar
Wauw Werkt / Wonen
18+

gezien en begrepen worden

Missie & Visie

De ervaring leert hoe moeilijk en zwaar het leven voor het kind, maar ook broers/zussen en ouders, kan zijn wanneer er sprake is van een beperking. Wauw biedt een ontspannen, veilige, gestructureerde en positieve omgeving. Samen deelnemen aan een divers aanbod van themagerichte activiteiten is de missie van Wauw. Hierdoor is er meer tijd en ruimte voor ouders zelf en voor andere kinderen in het gezin. Op deze manier streven wij naar een juiste balans tussen draagkracht en draaglast.

Begeleiders vinden het belangrijk om te luisteren naar de hulpvraag van het kind en zo goed mogelijk aan te sluiten bij de begeleidingsbehoefte. Daarnaast staan wij als team voor onbezorgd genieten, jezelf zijn en elk kind in zijn waarde laten.

Onze collega’s hebben uiteenlopende achtergronden en begeleidingsstijlen waardoor wij elkaar kunnen versterken. In gesprek met ouders streven wij naar het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling, ontplooiing en zelfvertrouwen.

De visie van Wauw is om maatschappelijke participatie te realiseren door het benutten van de talenten van ieder kind. Zo wordt er een positieve bijdrage geleverd aan de totale ontwikkeling van het kind.

wauw biedt je de mogelijkheid om je eigen kwaliteit te ontwikkelen

kernbegrippen

Aanmelden Nieuwsbrief

* velden noodzakelijk

 

 

  • Venray
  • Horst aan de Maas
  • Venlo
  • Peel & Maas
  • Beesel
  • Gennep
  • Bergen