Wauw Logo Wauw Logo
Slider
  • Wauw
  • Nieuws
  • Een samenwerking tussen Wauw speciaal voor jou en Kanjers educatie

Een samenwerking tussen Wauw speciaal voor jou en Kanjers educatie

Speciaal voor kinderen die op dit moment al zorg afnemen bij Wauw speciaal voor jou bieden we vanaf augustus 2019 een extra aanbod in de vorm van individuele begeleiding gericht op vaardigheden die de didactische ontwikkeling van het kind optimaliseren of verder vormgeven.  Kinderen en jongeren hebben vaak ook nog behoefte aan een stukje individuele begeleiding gericht op de didactische vaardigheden. Dit aanbod kunnen we nu realiseren.

Wat gaan we doen?

Kanjers educatie verzorgt individuele begeleiding gericht op didactische vaardigheden. Voor deze kinderen wordt deze begeleiding aangeboden op de locatie van Wauw speciaal voor jou in Venray. 

Dit aanbod kan zeer divers zijn, maar is te allen tijde maatwerk. U kunt denken aan het automatiseren van bepaalde vaardigheden, of het conditioneren van vaardigheden. Soms is er ook sprake van een verdieping of een verbreding van de opgedane kennis. 

Concreet zou dit kunnen zijn: hulp bij de planning en structuur aanbrengen in de dag, zodat het kind door het extra steuntje in de rug, een beter overzicht krijgt en minder druk voelt. Een andere variant zou kunnen zijn dat we insteken op het conditioneren van het leesproces. Hierbij kunt u denken aan het samen lezen onder pedagogisch en didactische begeleiding. Soms is de insteek om de rekenvaardigheden die leiden tot zelfredzaamheid, te automatiseren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan leren om gaan met geld of sommen te maken die de kinderen helpen bij het lezen van de klok.  Ook kunnen we aandacht besteden aan de schrijfmotoriek door deze te conditioneren, zodat het niet weg zakt. Vanzelfsprekend kunnen we samen kijken waar de behoefte van uw kind ligt op de ontwikkeling van de didactische vaardigheden, en dan kunnen we samen komen tot een op maat gemaakt arrangement.

kanjers

 

  • Venray
  • Horst aan de Maas
  • Venlo
  • Peel & Maas
  • Beesel
  • Gennep
  • Bergen